Quy trình làm việc

1.Đối với khách hàng in ấn sản phẩm

– Khách hàng cung cấp yêu cầu về sản phẩm in ấn ( kích thước, số lượng, chất liệu, màu….). Cung cấp file ( nếu khách đã có), nếu chưa có cần thiết kế thì An Thịnh sẽ báo giá thiết kế, tư vấn thiết kế.

– Ký hợp đồng ( trên 20 triệu ), đơn đặt hàng ( dưới 20 triệu), và thanh toán tạm ứng theo điều khoản thanh toán

– An Thịnh gửi sản phẩm mẫu ( đối với đơn hàng giá trị cao ), hoặc màu in mẫu, mẫu test theo thoả thuận, mẫu chất liệu…..

– Ký xác nhận mẫu, tiến hành sản xuất hàng loạt.

– Giao hàng, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Lưu ý:

– Khách hàng kiểm tra, có quyền từ chối nhận hàng, nếu sản phẩm có dấu hiệu rách, không đúng theo đặt hàng.

– Ngoài ra, các sản phẩm in ấn, không thể giống mẫu 100% về màu sắc. Nên An Thịnh sẽ không chấp nhận lý do không giống 100% mẫu khách từ chối nhận hàng về mặt màu sắc.

– Khách hàng đã ký duyệt trên bảng proof mẫu, thì sau khi in nếu nội dung sai, thì An Thịnh sẽ không chịu trách nhiệm.

2.Đối với khách hàng yêu cầu thiết kế

– Khách hàng cung cấp thông tin thiết kế ( ý tưởng, màu sắc yêu cầu, nội dung), gửi file logo nếu bạn có sẵn, hình ảnh liên quan….

– An Thịnh báo giá, 2 bên tiến hành ký hợp đồng/đơn hàng thiết kế, tiến hành tạm ứng theo điều khoản thanh toán.

– An Thịnh triển khai công việc theo đơn hàng.

– An Thịnh gửi thiết kế, tiếp nhận thông tin chỉnh sửa ( nếu có) từ khách hàng.

– Chỉnh sửa, hoàn chỉnh thiết kế.

– Hoàn tất đơn hàng, bàn giao thiết kế, thanh lý đơn hàng.

Lưu ý: File thiết kế sẽ được gửi

– Định dạng Vector ( PDF hoặc AI)

– Gửi mail trực tiếp cho khách hàng.

– Những đơn hàng in ấn tại An Thịnh, được thiết kế miễn phí sẽ không được gửi file in ấn ( file vctor), chỉ gửi file hình ảnh ( .jpg, png, .jpeg)